Derya Aysun Cancan’ın ‘Damlalar’ İsimli Sergisi Caner Kemahlıoğlu Küratörlüğünde Açıldı

featured
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim Öğretmenliği Bölümü’nde Dr. Öğretim Üyesi olarak görev yapan Derya Aysun Cancan, “Damlalar” isimli kişisel resim sergisi açtı. Küratorluğunu Caner Kemahlıoğlu’nun yaptığı sergi 15 Ocak 2024 Pazar gününe kadar Şems-i Sivasi İl Halk Kütüphanesi’nde sanatseverlerle buluşmaya devam etti.

damlalar sergisi 1
Derya Aysun Cancan'ın 'Damlalar' İsimli Sergisi Caner Kemahlıoğlu Küratörlüğünde Açıldı 10

Derya Aysun Cancan, Sivas Suşehri ilçesinde doğdu, ilk ve orta öğrenimini burada tamamladı. Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Resim-İş Öğretmenliği bölümünden mezun olduktan sonra Sivas’ta öğretmen olarak göreve başladı. 2004 yılında Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde yüksek lisans eğitimini tamamladı. 2020 yılında Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü’nden mezun oldu. Uzun yıllar Sivas Muzaffer Sarısözen Güzel Sanatlar Lisesi’nde çalıştıktan sonra, 2018 yılında Cumhuriyet Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde öğretim görevlisi olarak göreve başlamıştır. Halen Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim Öğretmenliği Bölümü’nde Dr. Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktadır. Çeşitli sergi ve etkinliklere katıldı.

Derya Aysun Cancan Damlalar 1 1
Derya Aysun Cancan'ın 'Damlalar' İsimli Sergisi Caner Kemahlıoğlu Küratörlüğünde Açıldı 11


Damlalar
Manifesto;
Antroposen çağda insan, faaliyetleriyle gezegeni neredeyse tamamen şekillendiren baskın bir güç haline gelmiştir. Antroposen Çağda inşa edilen binalar ve büyük kentlerin varlığı, insan nüfusunun büyük çoğunluğunun kent yaşamını tercih etmesi, sanayileşme gibi itici güçler gezegenimizdeki ekolojik dengelerin değişmesine ya da bozulmasına neden olmaktadır. Hızla artan insan nüfusu, doğal kaynakların tüketilmesine ya da kirlenmesine yol açarken her canlı için oksijen kadar yaşamsal değer taşıyan suyun tehlikeye girmesine sebep olmaktadır.

Derya Aysun Cancan Damlalar 2
Derya Aysun Cancan'ın 'Damlalar' İsimli Sergisi Caner Kemahlıoğlu Küratörlüğünde Açıldı 12


Dünya ilk var oluşundan itibaren canlı türlerinin yok olduğu bilinmektedir. Bu canlı türü kayıplarına, dünyanın döngüsel değişimi neden olduğu gibi iklim değişikliği de önemli bir rol oynamıştır. Ancak insan, ekolojik sistemde yer alan canlıların varlığını tehdit eden en önemli güçtür. Dünyadaki her türlü canlının yaşamının tehdit altında olması karşısında insan, kendi yaşamsal sürecini de tehlikeye atmaktadır. Antroposen Çağda, insanın tekelinde bir devinim içerinde hırpalanan, yok edilmeye çalışılan dünyanın en önemli yaşamsal kaynağı olan su yok olma tehlikesiyle karşı karşıyadır. Çeşitli biyolojik, kimyasal ve kentsel atıklarla kirletilen su kaynakları kullanılamaz hale gelirken birçok canlının zarar görmesine neden olmaktadır. Suyun her damlasının paha biçilemez değerde olduğu fikri, insanların görmezden geldiği bir durumdur.

Her damlasında yaşam sunan su, bu gezegen üzerinde bulunan her bir canlı için vazgeçilmezdir ve var olan her canlı için de haktır.
Eserlerimde damlalar hem canlılar için yaşamsal bir maddeyi temsil ederken hem de metafor yüklenmektedir. Doğal afetlerin ya da dünyanın yaşlanmasının da etken olduğu küresel değişim ya da canlı türünün yok oluşu, insanın devreye girmesiyle daha dramatik ve keyfi bir hal almaktadır. Bu keyfiliğin etkisiyle dünyaya verilen zarar ve masum canlıların aldığı tahribatın içsel acısını temsil etmektedirler. Doğa sınırsız güzellikte canlılarla donatılmıştır. Dünyada her canlının yaşam hakkı vardır ve buna saygı duymaksa insanca bir tavırdır.

Derya Aysun Cancan Damlalar 1 1
Derya Aysun Cancan'ın 'Damlalar' İsimli Sergisi Caner Kemahlıoğlu Küratörlüğünde Açıldı 13


İklim
Dünyamız Kuvaterner boyunca birçok buzul ve buzularası dönem yaşamıştır. Son buzul çağı günümüzden 11 bin yıl önce sona ermiş ve Holosen’in başlangıcıyla birlikte halen buzul arası bir dönem içerisindeyiz. Bu dönemde insanlar iklimin elverişli olması sayesinde hem nüfus olarak çoğaldı, hem de dünyamızın birçok keşfedilmemiş yerlerine dağılış sergilediler. Antroposen devrinin başlamasıyla dünyamızın karbondioksit yayılımı artmıştır. Bu durum dünyamızın giderek ısınan bir sürece sahip olmasına neden olmuştur.

Derya Aysun Cancan Damlalar 2
Derya Aysun Cancan'ın 'Damlalar' İsimli Sergisi Caner Kemahlıoğlu Küratörlüğünde Açıldı 14


Bölgesel ve küresel iklim üzerindeki insan etkisi modern endüstriyel dönem ile birlikte başlamadı. İnsanların binlerce yıldır geniş alanlarda çevresel değişime yol açtıkları konusunda güçlü deliller vardır. Ateş kullanımı ve evcilleştirilmiş hayvanlar ile marjinal alanların aşırı otlatılması bitki miktarı ve dağılımını azalttı. İnsanlar, arazi örtüsünü değiştirerek, yüzey rüzgarları ve atmosferdeki karbon molekülü miktarı gibi önemli iklimsel faktörleri değiştirdiler. Son dönem astronomlardan Carl Sagan insan kaynaklı iklim değişimlerinin bu yönü üzerine yorum yaparken şöyle dedi “Sadece modern zaman insanlarının iklimi değiştirebildikleri konusundaki hâkim görüşün aksine, insan türünün ateşin icadından beri iklim üzerinde büyük ve devam edegelen bir etkiye sahip olması olasılığının yüksek olduğuna inanıyorum”.

Derya Aysun Cancan Damlalar 3
Derya Aysun Cancan'ın 'Damlalar' İsimli Sergisi Caner Kemahlıoğlu Küratörlüğünde Açıldı 15


Jeomorfoloji
Yeryüzünün şekillenmesinde etkili olan olayları ve yüzey şekillerinin özelliklerini inceleyen bilim dalına jeomorfoloji denir. Başka bir ifade ile yeryüzü şekillerinin oluşumunda etkili olan iç ve dış kuvvetler, bunların yeryüzünün şekillenmesi üzerindeki önemi, jeomorfolojinin ilgilendiği ana konudur. Bunları inceleyen bilim insanına veya uzmana jemorfolog denir.


Jeoloji açık alanda (doğada) yapılan, yapılması gereken bir bilim olarak algılanır. Jeolojinin büyük bir bölümü arazide yürütülen ölçümler, gözlemler ve deneylere dayanır. Jeolojik araştırmalar saha çalışmalarının yanı sıra, birçok temel işlevin anlaşılmasına olanak sağlayan Dünya’nın çeşitli malzemelerinin araştırıldığı laboratuvarlarda da yapılır. Ayrıca karmaşık bilgisayar modellerinin gelişimi, gezegenimizin karmaşık sistemlerinin çoğunun taklit edilerek incelenmesine olanak verir. Jeoloji çoğu zaman fizik, kimya ve biyoloji bilgisi ile ilkelerinin anlaşılması ve uygulanmasına ihtiyaç duymaktadır. Jeoloji, içinde bulunduğumuz yer ve doğal Dünya’ya ait bilgimizi arttırmaya uğraşan bilimdir. Jeolojik devreler (zaman aralıkları) on milyonlarca yıla yayılsa da yazının başında da bahsettiğimiz gibi jeolojik ölçekte kısa zaman dilimleridir. Tüm jeolojik zamanların, devrelerin, devirlerin ve çağların tanımlanmasında tortul tabakalar arasındaki değişimler (örneğin ortaya çıkan ya da ortadan kaybolan fosiller) göz önüne alınmıştır. Ancak Antroposen’de durum tamamen farklıdır. Çünkü eğer şu an yaşadığımız devrenin Antroposen olarak adlandırılması kabul edilirse, Antroposen kayaç kayıtları henüz tamamlanmamış bir devre olacaktır.


Sanatsal Etkinlikler;
Cancan D. A., 3rd International Art-Des[Gn Conference, Performances &Amp; Jürili
Uluslararası Çevrimiçi Karma Sergi, Karma Sergi, Kasım 2023
Cancan D. A., Esserci Senza Esserci Mail Art Happening, Karma Sergi, Kasım 2023
Cancan D. A., 24 Kasım Öğretmenler Günü Uluslararası Çevrimiçi Karma Sergi, Karma Sergi, Kasım 2023
Cancan D. A., Third International Music And Fıne Artseducatıon Sympos[Um Inv[Ted Online Karma Sergi, Kasım 2023
Cancan D.A., Draw Me Skull A Mail Art, Karma Sergi, Kasım 2023
Cancan D.A., 100. Yıl Anısına”Ioo Sanatçı 100 Eser Ulusal Karma Sergi”, Karma Sergi, Ekim 2023
Cancan D. A., Mail Art Exhibition “Signed, Sealed, Delivered”Homegrown: The 2023 Denizen Exhibition, Karma Sergi, Ekim 2023
Cancan D. A., Cumhuriyetin 100. Yılı Mailart Sergisi, Karma Sergi, Ekim 2023
Cancan D. A., “100. Yılından Mektuplar” Uluslararası Posta Sanatı Sergisi “Özgürlük”, Karma Sergi, Ekim 2023
Cancan D.A., Internationalnature Mail Art Project, Karma Sergi, Ekim 2023
Cancan D. A., 2. Uluslararası Elsander Sosyal Bilimler Kongresi, Karma Sergi, Ekim 2023
Cancan D. A., İnönü Üniversitesi “Cumhuriyetin 100. Yılı Anısına Uluslararası Çevrimiçi Jürili Karma Sergisi”, Karma Sergi, Ekim 2023
Cancan D.A.,Artheha 32apsdarmer Observo Aps – Pro Loco Ostia Mare E Ass. Donatori Sangue”G O Mal
Internatıonal Poste Ard””La Guerra -Coşa Ha Cambiato Nel Mondo – Coşa Ha Cambiato İn Te ?”, Karma Sergi, Eylül
2023
Cancan D.A., [V. Uluslararası “Balık” Temalı Karma Sergi, Karma Sergi, Ağustos 2023
Cancan D.A., Academy Global Far East Aska Ist International Group Karma Sergi, Temmuz 2023
Cancan D. A., Cumhuriyetin 10(). Yılanısına Trabzon’da Buluşalım “Küçük İşler Sergisi”, Karma Sergi, Haziran 2023 Cancan D. A., Sanatta Felsefe, Karma Sergi, Mayıs 2023
Cancan D. A., Algoritma I. Uluslararası Karma Resim Sergisi, Karma Sergi, Mart 2023
Cancan D.A., Uluslararası Azerbaycan Türkiye Çağdaş Sanatçılar Karma Sergisi “Paradigma”, Karma Sergi, Mart 2023
Cancan D. A., Online Art Show “Blue”, Karma Sergi, Aralık 2022
Cancan D. A., Pomo Iv Uluslararası Posta Sanatı Sergisi, Karma Sergi, Kasım 2022
Cancan D. A., Öğretmenler Günü Sergisi, Karma Sergi, Kasım 2022
Cancan D. A., Uluslararası Müzik Ve Güzel Sanatlar Sempozyumu, Karma Sergi, Ekim 2022
Cancan D. A., Geçmişin Estetik Kılavuzları: Şanhurfa’nm Kültürel Varlıkları” Konulu I. Posta Sanatı Sergisi, Karma Sergi, Haziran 2022
Cancan D. A., Online Art Show “Water”, Karma Sergi, Haziran 2022
Cancan D. A., “103 Yaşında 19 Mayıs” Uluslararası Davetli Karma Sergi, Karma Sergi, Mayıs 2022
Cancan D. A., [I. Ulusal 15 Nisan Dünya Sanat Günü Sergisi “İneffective But Effective”, Karma Sergi, Nisan 2022
Cancan D. A., Sarmaşık “Kütüphaneler Haftası” Güncel Sanat Seçkisi, Karma Sergi, Mart 2022
Cancan D.A., I. Uluslararası Arslantepe Posta Sanatı Bienali, Karma Sergi, Mart 2022
Cancan D. A., Gelenekselden Güncele Sanat Sergisi, Karma Sergi, Mart 2022
Cancan D. A., 12. Uluslararası Bilimsel Araştırma Kongresi, Karma Sergi, Aralık 2021
Cancan D.A., Uluslararası Posta Sanatı Sergisi, Karma Sergi, Kasım 2021
Cancan D. A., 24 Kasım Öğretmenler Günü Sergisi, Karma Sergi, Kasım 2021
Cancan D. A., Umut Mail Art 3. Uluslararası Posta Sanatı Sergisi, Karma Sergi, Kasım 2021
Cancan D. A., Divriği İzinde Çizgiler “Gelenekselden Güncele Sanat Sergisi”, Karma Sergi, Eylül 2021
Cancan D.A., 11. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi Karma Sergisi, Karma Sergi, Ağustos 2021
Cancan D.A., Puntobition I. Uluslararası Dijital Karma Sanat Sergisi, Karma Sergi, Haziran 2021
Cancan D. A., 15 Nisan Dünya Sanat Günü Disiplinlerarası Online Sergi, Karma Sergi, Nisan 2021
Cancan D. A., 24 Kasım Öğretmenler Günü Sanal Sergisi , Karma Sergi, Kasım 2020
Cancan D.A., Mücadelenin 100. Yılında Kurtuluş Yolu Karma Sergisi, Karma Sergi, Ağustos 2019
Cancan D. A., 15 Temmuz Demokrasi Ve Milli Birlik Günü Karma Resim Sergisi, Karma Sergi, Temmuz 2019
Cancan D. A., Ondokuz Mayıs Lisansüstü Öğrencileri Karma Resim Sergisi, Karma Sergi, Haziran 2016

0
mutlu
Mutlu
0
_zg_n
Üzgün
0
_a_rm_
Şaşırmış
0
sinirli
Sinirli
Derya Aysun Cancan’ın ‘Damlalar’ İsimli Sergisi Caner Kemahlıoğlu Küratörlüğünde Açıldı

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bizi Takip Edin